Zápisy – výběr termínu + formuláře

Postup elektronického výběru termínu zápisu

Rezervační systém bude spuštěn od 18. 3. od 8:00h a bude aktivní do 29. 3. 2024 do 20 hodin na odkaze: 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zstgm7/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4247

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce, včetně kolonky Ostatní.
  2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu (den 10. či 11. 4. a hodina)
  4. Vyberte si preferovaný den a hodinu – kliknutím.
  5. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.

Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu včetně Vámi vybraného termínu. 

Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

V případě nejasností se obracejte na ředitele školy: 

Mgr. Jan Rychtr (mob.: 732 401 198, e-mail: rychtr@zstgm7.cz )

Těšíme se na Vás.      

Zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34