DRUŽINA

Naše školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


V měsíci listopadu se konala ve školní družině celodružinová soutěž ve zpěvu.

 


Plánovaná činnost na měsíc LEDEN

„Paní zima“

 

Vytváříme obrázky se zimní tématikou, zpracováváme symboly zimy (sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky, rampouchy…).

Tříkrálová sbírka – vysvětlíme si význam této tradice.

Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení. Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky. Soutěžíme v luštění křížovek a v piškvorkách, hrajeme scrabble.

Vyprávíme si o olympijských hrách : co to jsou OH, proč vznikly, jak často se konají. Zjišťujeme, kdy budou další OH, informace o českých sportovcích. Povídáme si, co je smyslem OH. Jaké jsou olympijské symboly, malujeme obrázky. Připravujeme si vlastní OH a soutěžíme.

Diskutujeme o tom, jak předcházet úrazům. Podle možností si užíváme zimní radovánky. Stavíme sněhuláky, koulujeme se, chodíme bobovat. Pozorujeme zimní krajinu.

Čteme pohádky, příběhy, říkadla o zimě. Zamýšlíme se nad potravou pro ptáčky a zvířátka v lese. Víme, co zvířátkům chutná a co jim škodí. Poučíme se navzájem.

Upevňujeme mezilidské vztahy – rodina, vrstevníci, společnost.

Při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo.

Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny