DRUŽINA

Naše školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277

 

Orteňák žije a Hurá na prázdniny.

Školní družina ve středu 27.6. vyrazila na tuto povznášející akci, kterou pořádal DDM Praha 7. Užili jsme si workshopy, kulturní vystoupení, zábavné aktivity pro malé i velké. Podívejte se, jak jsme se bavili.

 


Mezinárodní den dětí ve školní družině.

Naše děti svůj svátek oslavily i ve školní družině a to hned v pátek 1.6. na školním hřišti. Připravili jsme pro ně zábavné odpoledne. Na jednotlivých stanovištích musely děti zapojit důvtip, vytrvalost, šikovnost, obratnost, rychlost a hlavně dobrou náladu. Legrace bylo opravdu dost a krásně jsme si zablbli. Chtěli jsme, aby tento den byl plný radosti, smíchu, soutěží a zábavy. Trošku nás pozlobilo počasí, ale s úsměvem a heslem na rtech „nejsme z cukru“ děti splnily všechny úkoly. Odměna byla sladká.

 


Piknik ve Stromovce

V úterý 15.5. navštívila naše školní družina spolu s anglickou družinou Stromovku. V nádherném prostředí přírody jsme si protáhli těla, zahráli míčové hry a pak posvačili po „anglicku“.

 


Výroba pavoučků

Naše školní družina byla oslovena mateřskou školou U Uranie, aby vyrobila pro děti z mateřských škol z Prahy 7 pavoučky na benefiční akci Školkohraní, která se uskuteční ve středu 23.5. Podívejte se, jak se nám to povedlo.

Všem našim nejmladším účastníkům přejeme, ať se jim zahradní odpoledne povede, příjemnou zábavu a hlavně hezké počasí.

 


Dopravní soutěž ve školní družině

Dopravní výchova je významnou součástí všestranného rozhledu člověka. I my ve školní družině se jí věnujeme. Vyvrcholením bývá velká dopravní soutěž pro všechny děti ŠD. Ta proběhla v pátek 27. 4. na školním hřišti. Nejdříve jsme v každém oddělení řešili testy, kde jsme si zopakovali dopravní značky, problematiku chodců a cyklistů, správné dodržování dopravních předpisů i povinné vybavení kol. Paní vychovatelky testy ihned vyhodnotily a řekly dětem správné odpovědi.

A pak už honem na školní hřiště, kde byly připraveny tři stanoviště. Zásady poskytování první pomoci, jízda zručnosti a důležitá telefonní čísla. Tady plnily děti různé úkoly a vyzkoušely si, jak jsou připraveny na bezpečný pohyb na silnici, ať už jako chodec nebo cyklista. Všichni dostali malou odměnu za účast a ti nejlepší si odnesli ještě diplomy a medaile. Chválíme všechny za pěkný průběh soutěže a za znalosti.

Doufejme, že z odpoledne plné zábavy jsme si vzali i ponaučení o bezpečnosti a jak předcházet úrazům.

 


Plánovaná činnost na měsíc ČERVEN

„Těšíme se na prázdniny“

Připomínáme si den dětí – náš veliký svátek. Uspořádáme na školním hřišti zábavné odpoledne. Soutěžíme, závodíme, blbneme, zkrátka si to užíváme.

Výtvarné náměty hledáme v přírodě i v těšení na prázdninové radovánky. Vyrobíme pohyblivou hračku a další různé věcičky pro radost. Naučíme se skládačky z papíru, které jsou užitečné na prázdniny.

Příběhy pomáhají – besedy o zásadách a pravidlech bezpečného chování o letních prázdninách, povídáme si o letních sportech.

Rozvíjíme tělesnou zdatnost pohybem. Hrajeme míčové hry, líný a stolní tenis, pohybové hry, používáme švihadla, létající talíře.

Rekreační pobyty na hřišti, piknik ve Stromovce č. 2

Čteme si pohádky, básničky, říkadla.

Uklízíme školní družinu.

Rozloučení se školním rokem s překvapením.

Květen

Duben

Březen

Únor

Leden

Prosinec

Listopad

soutěž ve zpěvu.

Říjen

Září

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny