DRUŽINA

Naše školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


V měsíci listopadu se konala ve školní družině celodružinová soutěž ve zpěvu.

 


Plánovaná činnost na měsíc DUBEN

„Chráníme přírodu“

Čteme si pohádky o jaru, o zvířátkách, o rostlinách. Čteme si příběhy, články o třídění odpadu, diskutujeme o recyklaci, umíme žít bez odpadu?  Besedujeme o tom, proč je důležité chránit přírodu. Připomínáme si, jak se třídí odpad. Povídáme si o ekologii. Společně uklízíme v okolí školy.

Hry ve skupinách, výtvarné, pohybové aktivity, práce s internetem a kreativní vytváření – vyrábíme z odpadu. Probíhají recyklohrátky v každém oddělení školní družiny. Používáme většinou PET láhve, zapojujeme svou fantazii a vytváříme nejrůznější obrazce, řetězy, zvířata, rostliny.

Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky. Povídáme si o lidovém zvyku „pálení čarodějnic“. Vyrábíme čarodějnické klobouky, vaříme bylinkové lektvary a těšíme se na čas kouzlení a zaříkávání.

Rozvíjíme dopravní výchovu formou her a kvízů. Povídáme si o bezpečné jízdě na kole, koloběžce, in-line bruslích. Malujeme svůj dopravní prostředek. Uspořádáme na školním hřišti dopravní soutěž.

Sportujeme. Hrajeme míčové a pohybové hry, stolní a líný tenis. Cvičíme s obručemi, skáčeme přes švihadla, gumu, podbíháme lano. Dodržujeme spravedlivá pravidla v jednotlivých sportech. Hrajeme fair play.

 

Březen

Únor

Leden

Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny