DRUŽINA

Naše školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


V měsíci listopadu se konala ve školní družině celodružinová soutěž ve zpěvu.

A máme fotky!

 


Plánujeme na prosinec

„Kouzelný čas Vánoc“

Výtvarné a pracovní činnosti s mikulášskou a vánoční tématikou, rozvoj kreativity při tvorbě vánočních přání, dekorací a dárků, využití výtvarných technik.

Vyprávíme si a čteme vánoční příběhy a pohádky plné překvapení. Zpíváme a posloucháme koledy. Vyprávíme si o vánočních zvycích. Povídáme si, jak advent zažívali naši prarodiče a jak je slavíme v naší rodině dnes. Pozorujeme a vnímáme sváteční atmosféru všemi smysly.  Zdobíme vánoční strom.

Výtvarná soutěž – podle své fantazie malujeme nejošklivějšího čerta.

Sportujeme na hřišti, hrajeme hry, diskutujeme o tom, co se nám může stát při zimních sportech. Užíváme si prvního sněhu, stavíme sněhuláky.

V dopravní výchově se zaměříme na bezpečnost pohybu ve venkovním prostředí při změnách, které přináší zimní počasí. Při snížené viditelnosti v mlze, při náledí a sněhu.

Prodáváme výrobky na školním jarmarku.

S netrpělivostí očekáváme  jakou nadílku letos přinese Ježíšek pod vánoční stromeček do školní družiny.

Listopad

Říjen

Září

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny