DRUŽINA

Naše školní družina má pět oddělení. První a koncové oddělení se nachází v přízemí školy.

Ostatní oddělení jsou umístěna v podkroví budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.

 

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277

 

Vážení rodiče a přátelé školy, naše družinová flotila vyplouvá na cestu kolem světa.

Děti ze školní družiny se rozhodly, že vytvoří námořní flotilu o pěti lodích a navštíví osm zajímavých ostrovů a na každém z nich splní několik úkolů, což je přivede k naleznutí devíti klíčů od zámku pokladu.

Stát se námořníkem, to nebude asi jednoduché. Musíme dokázat, že v nás něco je. Jestli umíme v pravý okamžik podat pořádný výkon. Jestli dokážeme táhnout za jeden provaz. Protože uprostřed oceánu je jedno, jakého kdo je původu, ale je důležité, co v něm je. Jestli ano, stanou se z nás opravdoví námořníci. Záleží na naší fyzické zdatnosti, šikovnosti a obratnosti. Nikdy nevíme, co se přihodí a co budeme v dané situaci potřebovat.

Probíhali velké přípravy na pevnině: nejdříve jsme museli vymyslet název lodi, svůj pokřik a svoji vlajku a tu si také vytvořit. A tak jsme získali první klíč od zámku pokladu.

Před vstupem na palubu nám kapitánka řekla pravidla plavby, poučila nás o správném námořnickém chování a přečetla nám slib námořníků. Po naší přísaze jsme dostali povolení k vyplutí. Za zvuku lodního zvonu jsme se nalodili a s velkou slávou vypluli na dalekou cestu.

Námořnický slib:

Slibujeme na svoji čest a svědomí, že budeme poslušní námořníci, budeme dbát na bezpečnost, abychom neohrozili celou posádku. Budeme vzorně pečovat o loď, dodržovat pravidla hry a snažit se obeplout všechny ostrovy.

Tak přísaháme!

 Námořní flotila se skládá z pěti lodí:

Santa Maria 1. oddělení ŠD s kapitánkou  E. Radilovou , jejich pokřik : Já jsem pirát, kdo je víc! Tak si zařvu z plných plic : „Hrrr na ně!“

Korzár  2. oddělení ŠD s kapitánkou H. Majorovou, jejich pokřik : Jsme piráti z Orteňáku, na vše máme správnou páku.

Černá Perla 3. oddělení ŠD s kapitánkou K. Hricovou, jejich pokřik : Hou, hou, piráti, jupí.

Za kormidlem 4. oddělení ŠD s kapitánkou K. Kovářovou, jejich pokřik : Jou, hou, piráti jdou do boje. Piráti se nikdy nevzdávají.

Šíp 5. oddělení ŠD s kapitánkou I. Tesařovou, jejich pokřik : Naše loď jmenuje se Šíp a my na ní chceme hezky plout a žít. Hip, hip, hurá.

Právě jsme dopluli na přírodovědné ostrovy. Držte nám palce, ať zvládneme všechny úkoly.

 

Školní rok 2017/2018

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny