DRUŽINA

Naše školní družina má pět oddělení. První a koncové oddělení se nachází v přízemí školy.

Ostatní oddělení jsou umístěna v podkroví budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.

 

Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277

 


Nový nábytek ve ŠD


Vážení příznivci naší dobrodružné výpravy,

nebylo to jednoduché, ale na přírodovědných ostrovech nakonec zavlály všechny vlajky našich lodí. To víte, naši nejmenší námořníci si stále povídali o přírodě, tvořili různé mořské rostliny: sasanky, korály, medúzy a nebýt pohotové kapitánky málem narazili na útes.  Starší námořníci napodobovali a malovali různá zvířata a třeba na lodi Šíp se najednou objevila invaze myšek s dlouhými ocásky. No to byla mela. Ale pozor. Ječeli chlapci a dívky se usmívaly. Proč? No protože je samy vyrobily. Ze skořápek ořechů, plyše a drátků. Než jsme je pro vás stihli vyfotit, tak si je námořníci odnesli do kajut a měli kamarádky pro štěstí.

Když bylo tak jednou dosti sychravo, tak jsme si všichni sedli na ostrově k sobě a vyprávěli si o podnebí, živelných pohromách a úkazech. To vám bylo najednou ticho. I ti nejodvážnější námořníci se jen rozhlíželi kolem a ani nedutali. Všem nám totiž došlo, že k přírodě musíme vzhlížet s pokorou a respektem. Musíme ji chránit. Pokud s ní budeme žít v souladu,  bude nám všem dobře.

Na ostrovech jsme samozřejmě i sportovali a hráli různé hry s míči a zdolávali přírodní překážky.

Plnili jsme různé úkoly, nejvíce nám dalo zabrat složit puzzle zvířat, to víte, 55 kusů, to není žádná legrace.

Musíme přiznat, že odměna byla i sladká, ale naleznutí 2. klíče od zámku pokladu, to bylo slávy.  Máme sbaleno a postupně vyplouváme na ostrov dopravy. Hle, tři lodě už jsou na cestě, tak vítr do plachet , námořníci.

Teď vám konečně představíme vlajky našich lodí:

 


 

Vážení rodiče a přátelé školy, naše družinová flotila vyplouvá na cestu kolem světa.

Děti ze školní družiny se rozhodly, že vytvoří námořní flotilu o pěti lodích a navštíví osm zajímavých ostrovů a na každém z nich splní několik úkolů, což je přivede k naleznutí devíti klíčů od zámku pokladu.

Stát se námořníkem, to nebude asi jednoduché. Musíme dokázat, že v nás něco je. Jestli umíme v pravý okamžik podat pořádný výkon. Jestli dokážeme táhnout za jeden provaz. Protože uprostřed oceánu je jedno, jakého kdo je původu, ale je důležité, co v něm je. Jestli ano, stanou se z nás opravdoví námořníci. Záleží na naší fyzické zdatnosti, šikovnosti a obratnosti. Nikdy nevíme, co se přihodí a co budeme v dané situaci potřebovat.

Probíhali velké přípravy na pevnině: nejdříve jsme museli vymyslet název lodi, svůj pokřik a svoji vlajku a tu si také vytvořit. A tak jsme získali první klíč od zámku pokladu.

Před vstupem na palubu nám kapitánka řekla pravidla plavby, poučila nás o správném námořnickém chování a přečetla nám slib námořníků. Po naší přísaze jsme dostali povolení k vyplutí. Za zvuku lodního zvonu jsme se nalodili a s velkou slávou vypluli na dalekou cestu.

Námořnický slib:

Slibujeme na svoji čest a svědomí, že budeme poslušní námořníci, budeme dbát na bezpečnost, abychom neohrozili celou posádku. Budeme vzorně pečovat o loď, dodržovat pravidla hry a snažit se obeplout všechny ostrovy.

Tak přísaháme!

 Námořní flotila se skládá z pěti lodí:

Santa Maria 1. oddělení ŠD s kapitánkou  E. Radilovou , jejich pokřik : Já jsem pirát, kdo je víc! Tak si zařvu z plných plic : „Hrrr na ně!“

Korzár  2. oddělení ŠD s kapitánkou H. Majorovou, jejich pokřik : Jsme piráti z Orteňáku, na vše máme správnou páku.

Černá Perla 3. oddělení ŠD s kapitánkou K. Hricovou, jejich pokřik : Hou, hou, piráti, jupí.

Za kormidlem 4. oddělení ŠD s kapitánkou K. Kovářovou, jejich pokřik : Jou, hou, piráti jdou do boje. Piráti se nikdy nevzdávají.

Šíp 5. oddělení ŠD s kapitánkou I. Tesařovou, jejich pokřik : Naše loď jmenuje se Šíp a my na ní chceme hezky plout a žít. Hip, hip, hurá.

Právě jsme dopluli na přírodovědné ostrovy. Držte nám palce, ať zvládneme všechny úkoly.

 

Školní rok 2017/2018

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny