DRUŽINA


Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život.

Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost a ctižádostivost.

Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu. Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti v ŠD využívají různé formy práce tak, aby se děti všestranně rozvíjely, posiluje tvořivé a aktivní prvky, podporuje komunikaci a spolupráci mezi dětmi.

Skladbu činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků, ale nabízíme také odpočinek, relaxaci. Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí: výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Součástí je Vnitřní řád školní družiny.


Naše školní družina má deset oddělení, která se nacházejí ve 3. patře budovy školy.

 

Provozní doba je Po – Pá 6.30 – 17.30 hod.


Zákonní zástupci si vyzvedávají děti nejpozději do 17.30. Pokud si výjimečně nemohou vyzvednout dítě do uvedené doby, s časovým předstihem telefonicky informují vychovatelku ŠD o důvodu zpoždění a způsobu vyzvednutí dítěte. Pokud si zákonný zástupce bez omluvy nevyzvedne žáka, vychovatelka se snaží kontaktovat zákonné zástupce, v případě, že se jí to nepodaří, kontaktuje Policii ČR a OSPOD Prahy 7.


Každou vychovatelku lze při mimořádné události kontaktovat telefonicky.

Naše školní družina má bezpečný vyzvedávací systém BELLhop.


Každý zákonný zástupce si zakoupí jedinečný čip (-y), který jasně identifikuje osobu, která si žáka z družiny vyzvedává.

Budeme se snažit, aby školní družina byla pro vaše dítě místem radostí, relaxace, vzdělávání, pohody, porozumění. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Spolupracujte s námi. Váš názor je pro nás důležitý.


Dokumenty ke stažení: