ISIC

NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si průkaz objednat? 

Nedílnou součástí tohoto oznámení je dokument „Informační povinnost“ obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů. Najdete ho níže.


Agendu ISIC na naší škole řeší pan Urban. Žádost o vydání průkazu, kterou najdete na adrese:

(možno též vyzvednout v kanceláři školy) je třeba vyplnit a dodat do kanceláře školy ve fyzické podobě. 

Na e-mail: urban@zstgm7.cz pošlete fotografii v elektronické podobě ve formátu JPG/PNG (doporučujeme použít digitální fotografii portrétového typu – lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilním telefonem před světlou jednobarevnou zdí nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky). ​

Poplatek za zhotovení průkazu ve výši 350 Kč můžete uhradit na účet školy 51-2488450257/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte ISIC + jméno dítěte) nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Objednávky průkazů se vyřizují hromadně v intervalu cca 1x za 14 dní. Hotový průkaz bude předán třídním učitelům, kteří jej předají žákům.

V případě, že průkaz slouží též jako čip na oběd, je nutné nejprve jej nechat načíst do „obědové aplikace“ u vedoucí ŠJ paní Holešové.