ŠKOLNÍ JÍDELNA

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 6.00 – 14.00
středa: 11.00 – 14.00

Holešová, tel: 731 417 323


Pozor, změna čísla účtu

Od 1. 8. 2021 dochází ke změně účtu školní jídelny.
Nové číslo: 123-3505450297/0100.
Děkujeme za pochopení.


Vyúčtování stravného 2020/2021

Po ukončení školního roku proběhne vyúčtování stravného. Přeplatky snížené o zálohu stravného na září 2021 budou převedeny na Vámi uvedný účet během měsíce července. Strávníci, kteří platí hotově, si mohou přeplatky vyzvednout v kanceláři školní jídelny během měsíce června 2021. Pokud budete chtít celý přeplatek převést do nového školního roku, prosím, nahlaste tuto skutečnost během měsíce června v kanceláři ŠJ.

J.Holešová – holesova@zstgm7.czDokumenty ke stažení:


Vážení strávníci, Vážení rodiče,

Vzhledem k situaci, která nastala v posledních dnech a zasáhla i školní stravování, kdy prudce stoupají ceny potravin a bohužel se dá očekávat i jejich dlouhodobý nárůst a i nadále bychom rádi udrželi kvalitu používaných surovin i hotových jídel, jsme byli nuceni upravit cenu obědů v novém školním roce 2020/2021. 

Nové ceny obědů platné od 1.9.2020:

Děti do 6 let…………………..25,- Kč

Děti 7-10 let…………………..32,- Kč

Děti 11-14 let…………………34,- Kč

Děti 15 let a více…………….37,- Kč

Cizí strávníci školští…………80,- Kč

Cizí strávníci……………………81,- Kč

Věk počítáme dosažený k 31. 8. (zák. č. 561/2004 Sb., vyhl. č. 107/2005.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem příjemné prožití letních prázdnin.

                                                                                                          Mgr. Jan Rychtr

                                                                                                                  ředitel

Číslo účtu pro zasílání plateb: 123-3505450297/0100