Blog

Dopravní výchova.

V měsíci říjnu 2019 byla pro 4. ročník zahájena výuka dopravní výchovy. Celý projekt je veden metodikem a je rozdělen do dvouhodinových bloků. Po celý rok se budou děti seznamovat […]