Blog

JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

Ráda bych touto formou zveřejnila výsledky jarních SRDÍČKOVÝCH DNŮ, které na naší škole pravidelně pořádáme pro nadaci ŽIVOT DĚTEM. Tentokrát se pro potřebné děti a jejich rodiny podařilo získat krásných […]

PIKNIK

Ve středu 12.6. se konaly poslední pracovní činnosti dívek ze 6. až 9. třídy. Rozhodly jsme se je proto strávit venku a uspořádat v parném odpoledni piknik v zahradě před […]

Kravaty

V hodinách občanské výchovy v sedmé třídě došlo i na společenské chování a s tím související vhodné oblékání. Jednou z dovedností, která s ním souvisí, je i vázání kravaty. Jak […]

Výlet na kolech

Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskutečnil první výlet na kolech. Účastnilose celkem 6 žáků a 2 učitelé. Trasu jsme si naplánovali do Kralup nadVltavou a zpět. Celou cestu jsme […]