Blog

TŘÍDNICKÁ ON-LINE HODINA

Ve středu 14. října přešly základní školy na distanční výuku. Proto jsme si s žáky 6.B udělali zkušební třídnickou on-line hodinu, abychom vyzkoušeli techniku a různé funkce na naší jednotné komunikační […]

Ošetřovné = OČR

Dle vyjádření MPSV stačí k potvrzení ošetřovného „Čestné prohlášení“. https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/krizove-osetrovne.a-7098.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=rizeni-skoly-18-2020&utm_content=online https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/16_10_2020_TZ_Aktualni_info_OCR_QaQ.pdf/

TGM je v e-bezpečí

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program Hlavním cílem projektu pro žáky I. stupně bude seznámit je věkově přiměřenou formou s nejčastějšími riziky používání internetu (jako závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií nebo grooming) a jak […]

Distanční výuka

Distanční výuka 14. – 23. října 2020 Usnesením Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 (č. 1022) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělání v ZŠ po dobu 14. […]