Blog

Makáme :-)

V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy tvoříme na ples papírové řetězy a řídíme se slovy – Zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje 🙂

ŘETĚZOVÁ VÝZVA

Dívky z 8. a 9. třídy se zapojily do „řetězové výzvy“ vyhlášené spolkem Dolní Holešovice. Cílem je vytvořit řetězovou oponu, která bude součástí výzdoby na 4. Holešovickém plese 7. února 2020. […]

PÉBÉČKO 2020

Jsme velmi rádi, že se i v tomto školním roce můžeme zúčastnit projektu Pébéčko. Městská část Praha 7 opět poskytla škole 50 tis. Kč. O využití této částky rozhodnou samy děti […]