Informátor

INFORMACE PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE) ŽÁKŮ

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

www.zstgm7.cz      

Kontakty:

ředitel školy: Mgr. Jan Rychtr                    tel. 732 401 198, 211 153 083           rychtr@zstgm7.cz

zástupce ředitele: 

Mgr. Iva Piherová Rubinsteinová             tel. 605 270 733, 211 153 086           piherova@zstgm7.cz

školní jídelna: Jitka Holešová                      tel. 731 417 323  220 802 812           holesova@zstgm7.cz

školní družina: Ivana Tesařová                   tel. 733 721 277                                 tesarova@zstgm7.cz

hospodářka: Kateřina Soukupová               tel. 724 049 223, 211 153 082           hospodarka@zstgm7.cz

administrativní pracovník: Michal Urban   tel. 603 486 923, 211 153 082           urban@zstgm7.cz

školní psycholog: Mgr. Jan Dobeš                                                                         dobes@zstgm7.cz

speciální pedagog: Petra Bradáčová                                       211 153 085           bradacova@zstgm7.cz

školník: Petr Svoboda                                  tel. 608 462 731

e-maily na pedagogické pracovníky školy ve znění: prijmeni @zstgm7.cz

Učitelé 1. stupně

Přípravná třída A: Kateřina Letfusová

Přípravná třída B: Jana Plšková

1.A: Barbora Babejová 

1.B: Ivana Horáková

1.C: Eva Patočková

2.A Božena Vinická

2.B Zuzana Kysilková

2.C Anna Čítková

3.A: Lubor Vinický

3.B: Miroslava Garbaczewski

3.C: Magdaléna Poštová

4.A: Tereza Komárková

4.B: Andrea Špitálská

5.A: Filip Seethaler

5.B: Marie Ančerlová

Učitelé 2. stupně

6.A: Klára Soukupová

6.B: Barbora Nováková

7.A: Anna Stejskalová

7.B: Veronika Šímová

8.A: Denisa Herodosová

9.A: Iva Piherová Rubinsteinová

Jáchym Glas, Sára Stehlíková, Lenka Husová, Marie Marečková, Nina Oliberiusová, Sára Košťáková, Žaneta Palčeková

Asistenti pedagoga:

Tatiana Šandorová,  Eva Dunková, Iveta Kacetlová, Marie Pilátová, Žaneta Vostárková, Martin Faměra, Marina Kokhno

Učitel anglického jazyka – rodilý mluvčí

Daniel Young.

Školní družina

Provozní doba je Po-Pá: 6.30 – 17.30 hod. Příjem dětí do ranní družiny je do 7.30 hod.

V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd. 

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 400 Kč/měsíc. 

Vyzvedávací systém BellHop

1. oddělení Eva Radilová – přízemí (732 832 349)

2. oddělení Ivana Tesařová – přízemí (733 721 277) – vedoucí školní družiny

3. oddělení Kateřina Hricová – 3. p. (732 546 290)

4. oddělení Ilona Semrádová – 3.p. (739 156 850)

5. oddělení Hana Majorová – 3.patro (733 261 360)

6. oddělení Ingrid Stroinová– 3.patro (704 891 513)

7. oddělení Kateřina Marková – 3.patro (704 893 441)

8. oddělení Michaela Hafinec – 3.patro (dodáme)

Organizace školního roku 2021/2022:

 • zahájení: středa 1. září 2021
 • konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022
 • konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022

Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

 • Den české státnosti: úterý 28. září 2021
 • Den vzniku samostatného československého státu: čtvrtek 28. října 2021
 • Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • Den boje za svobodu a demokracii: středa 17. listopadu 2021
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: 14. – 20. 3. 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • Velký pátek: pátek 15. dubna 2022
 • Velikonoční pondělí: pondělí 18. dubna 2022
 • Svátek práce: neděle 1. května 2022
 • Den vítězství: neděle 8. května 2022
 • Hlavní letní prázdniny: pátek 1. července 2022 – středa  31. srpna 2022

Vyučování: 

1. hod. 08:00-08:45  

2. hod. 08:55-09:40 

3. hod. 09:55-10:40 

4. hod. 10:50-11:35 

5. hod. 11:55-12:40 

6. hod. 12:50-13:35

7. hod. 13:45-14:30 

8. hod. 14:35-15:20 

9. hod. 15:30-16:15

Termíny třídních schůzek, konzultací (středa vždy od 17h)

1. 9. 2021 – úvodní pro PT a 1. třídy – cca 9 – 10h

8. 9. 2021  – úvodní, společné pro 2. – 9. třídy
3. 11. 2021 – společné  
5. 1. 2022 – formou konzultace 
6. 4. 2022 – společné  
1. 6. 2022 – formou konzultace 

Konzultační hodiny učitelů a poradenských pracovníků možný kdykoli po předchozí telefonické dohodě. 

Další důležité informace:

Se všemi záležitostmi, které se týkají žáků, se rodiče obracejí přímo na třídního učitele. Žáka uvolňuje z důvodu oznámených zákonným zástupcem třídní učitel.

Omlouvání žáků: nejpozději do dvou dnů je nutno doložit důvod nepřítomnosti žáka. Omluva se předkládá do tří vyučovacích dnů po skončení nepřítomnosti. (Oznámení a omlouvání nepřítomnosti – viz školní řád.) Odchod z vyučování nebo nepřítomnost na odpoledním vyučování je nutné omluvit předem písemně. Uvolněné nezletilé žáky si rodiče vyzvednou ve škole. Žáci mohou odejít sami pouze po předložení písemné žádosti o uvolnění.  

Školská rada:

V podzimním termínu – středa 3. 11. 2021 (při třídních schůzkách) dojde k řádné volbě nových členů = končí 3-leté funkční období. Současní členové:

Předseda: Klára Cibulková

Zástupci zákonných zástupců nezletilých a zletilých dětí: Mgr. Tomáš Vokáč Ph.D. 

Zástupci zřizovatele: Mgr. Radka Tesárková, Ing. Kamil Vavřinec Mareš

Zástupci pedagogických pracovníků: RNDr. Josef Gajoš, Mgr. Eva Patočková, Mgr. Iva Piherová Rubinsteinová. Více informací a zápisy z jednání rady najdete na: http://zstgm7.cz/skola/skolska-rada/.

Spolek rodičů při ZŠ TGM

Spolek rodičů při ZŠ TGM vznikl v prosinci 2018 a je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem rodičů, kteří dobrovolně pomáhají škole. Více informací na: http://zstgm7.cz/spolek-rodicu-pri-zs-tgm/

Členský příspěvek na školní rok 2021/2022 byl stanoven ve výši 1000,- Kč (bez ohledu na počet dětí navštěvujících školu). Příspěvky zasílejte na transparentní účet spolku číslo: 227683416/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.

Školní jídelna:

Úřední hodiny: Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 6,00 – 14,00, středa: 11,00 -14,00

ceny stravného:
do 6-ti let: 25,- Kč

7-10 let:  32,- Kč
11-14 let: 34,- Kč
15 let a více: 37,- Kč

Číslo účtu pro zasílání plateb: 123-3505450297/0100

Více informací nahttp://zstgm7.cz/jidelnicek/

 Základní informace k provozu stravování:

– nový strávník se musí zaevidovat v kanceláři vedoucí ŠJ – vyplnit přihlášku, zakoupit čip nebo zaevidovat ISIC kartu. Strávník dostane informace ke stravování, kterými se bude řídit (např. úhrada stravného nejpozději do 11.00 předcházejícího dne než je 1. den stravování, číslo účtu, variabilní symbol pro platby, přihlašovací údaje na www.strava.cz)

– výdej obědů pro žáky se uskutečňuje od 11,30h do 14,00h

– přihlašování a odhlašování obědů je možné vždy den předem. V případě hromadných odhlášek /školní výlet nebo jiná hromadná akce/ je nutné jídlo odhlásit alespoň 48 hodin předem. Zaplacené obědy v době nepřítomnosti je nutno odhlásit, neodhlášené obědy propadají. Odhlašujeme telefonicky na čísle 220 802 812, mobil 731 417 323 nebo internetem /48hod předem/,čipem nebo osobně v kanceláři jídelny vždy den předem. Odhlášky lze zaslat také na email holesova@zstgm7.cz

Zájmová činnost – kroužky:

Škola pro své žáky připravuje řadu volnočasových aktivit. Přehled zájmové činnosti najdete na http://zstgm7.cz/krouzky/. Většina kroužků zahájí svoji činnost na počátku října. 

Pravidelné akce školy:

Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark, Divadelní festival, Pochod TGM, Branný den, Sportovní den

ISIC karta:

Škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole. Od tohoto školního roku je povinný pro vstup do školy (nový elektronický vstupní a evidenční systém). Používá se jako karta k vyzvedávání obědů.

Více informací ohledně této karty naleznete na http://zstgm7.cz/wp-content/uploads/2018/09/ISIC nebo na www.isic.cz

Průkaz objednávejte u pana Michala Urbana (urban@zstgm7.cz, 603 486 923)

Cena průkazu je 250 CZK

Platnost ISIC karty na 5 let od založení (po dobu studia)

Platby školní rok 2021/ 2022

Účet školy: 51-2488450257/0100

Pro jednotlivé platby je potřeba uvést vždy relevantní 9 místný variabilní symbol:

ve formátu: XXabcdefg, kdy

1) Písmenka XX nahradíte dle účelu platby:

22 – kroužky, 33 – škola v přírodě, 44 – fotografie, 55 – pracovní sešity, 77 – anglická družina, 88 – školní družina, 99 – ostatní

2) Písmenka ab nahradíte číslem určeným pro třídu, kterou navštěvuje Vaše dítě:

Přípravná tř. A: 01; Přípravná tř. B: 02; 1.A: 11; 1.B: 12; 1.C: 13; 2.A: 21; 2.B: 22; 2.C: 23; 3.A: 31; 3.B: 32; 3.C: 33; 4.A: 41; 4.B: 42; 5.A: 51; 5.B: 52; 6.A: 61; 6.B: 62; 7.A: 71; 7.B: 72; 8.A: 81; 9.A: 91.

​ 2a) V případě kroužků písmena ab neznamenají třídu, ale konkrétní kroužek (dle aktuálního rozdělení).

3) Písmenka cdefg nahradíte unikátním evidenčním číslem žáka, které je přiděleno na začátku školní docházky.

Evidenční čísla žáka jsou k dispozici u třídních učitelů a v kanceláři školy – Michal Urban