Pronájmy

 

TĚLOCVIČNA – 350 kč/h se sprchou, 300 kč/h bez sprchy

AULA – 1000 KČ/h

(předsálí s šatnou + hlavní sál s pódiem, 230 pohyblivých židlí, základní osvětlení, bez zvukové aparatury – vhodné pro společenské a kulturní akce – divadlo, školení…) dlouhodobě pronajato Kuhnovým sborem – volno pro jiné akce obecně  každé dopoledne 7-13.00 + většinou celý pátek, neděle většinou obsazené, každý konkrétní  termín nutno dohodnout)

UČEBNA – 750 KČ/h

(66m2, 15 lavic, 30 židlí)

 HŘIŠTĚ -zdarma

na fotbal, basket – umělý povrch nebo antukové hřiště na volejbal

v současné době je hřiště zpřístupněno veřejnosti ve všedních dnech od 16.00 hod., o víkendech a letních prázdninách denně od 16.00 hod. Dotazy či zapůjčení sportovních pomůcek možno řešit se správcem hřiště na místě. Provozní řád hřiště najdete na těchto stránkách v záložce Dokumenty – Dokumenty k výuce. Tento režim je zajištěn do 31.10. 2015.

REZERVACE:

Hana Horáková, hospodářka školy, tel. 266710262, mail: hospodarka@zstgm7.cz

K rezervaci je nutno uvést: jméno a příjmení kontaktní osoby, adresa, telefon, email, přesný termín zahájení a ukončení pronájmu