Ceny pronájmů od září 2022

TĚLOCVIČNA

600,- Kč/60 min. + 21% DPH (min. na dobu 6-ti po sobě jdoucích měsíců)

(k dispozici šatna a sprcha)


AULA

 2500,- Kč/60 min. + 21% DPH

(předsálí s šatnou + hlavní sál s pódiem, 200 pohyblivých židlí, základní osvětlení, bez zvukové aparatury – vhodné pro společenské a kulturní akce – divadlo, školení…) 


UČEBNA 

 300,-Kč/60 min. + 21% DPH (min. na dobu 6-ti po sobě jdoucích měsíců)

(60m2, 15 lavic, 30 židlí)


 HŘIŠTĚ 

zdarma dle provozní doby v jednotlivých měsících


Pozn.: Jednorázový pronájem učebny např. na schůze SVJ atd. neposkytujeme.

Více informací u p. Michala Urbana

e- mail: urban@zstgm7.cz

telefon: 603 486 923