Pronájmy

Od září 2020 bude cena za pronájem tělocvičny 400,-Kč/60 min  (bez DPH)

V případě krátkodobého pronájmu je k ceně účtováno DPH 21% 

TĚLOCVIČNA – 350 Kč/h 

(k dispozici šatna a sprcha)

AULA – 1000 Kč/h

(předsálí s šatnou + hlavní sál s pódiem, 230 pohyblivých židlí, základní osvětlení, bez zvukové aparatury – vhodné pro společenské a kulturní akce – divadlo, školení…) dlouhodobě pronajato Kuhnovým sborem – volno pro jiné akce obecně  každé dopoledne 7-13.00 + většinou celý pátek, neděle většinou obsazené, každý konkrétní  termín nutno dohodnout)

UČEBNA – 750 Kč/h

(66m2, 15 lavic, 30 židlí)

 HŘIŠTĚ – zdarma

na fotbal, basket – umělý povrch nebo antukové hřiště na volejbal

v současné době je hřiště zpřístupněno veřejnosti ve všedních dnech od 16.00 hod., o víkendech a letních prázdninách denně od 16.00 hod. Dotazy či zapůjčení sportovních pomůcek možno řešit se správcem hřiště na místě. Provozní řád hřiště najdete na těchto stránkách v záložce Dokumenty – Dokumenty k výuce. Tento režim je zajištěn do 31.10. 2015.

REZERVACE:

Michal Urban, mail: urban@zstgm7.cz

K rezervaci je nutno uvést: jméno a příjmení kontaktní osoby, adresa, telefon, e-mail, přesný termín zahájení a ukončení pronájmu