TGM je v e-bezpečí

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Hlavním cílem projektu pro žáky I. stupně bude seznámit je věkově přiměřenou formou s nejčastějšími riziky používání internetu (jako závislost na mobilu, zveřejňování nevhodných fotografií nebo grooming) a jak těmto rizikům předcházet.

Pro žáky II. stupně a pedagogický sbor je cílem osvěta a prevence v oblasti digitální bezpečnosti do většího detailu a s větším důrazem na sociální sítě, témata digitálního soukromí, digitální identity a kyberšikany. 

Dále osvěta v oblasti mediální gramotnosti, orientace v oblasti médií (např. ověřování zdrojů, rozlišení falešných zpráv, ochrana osobních údajů).