Školní hřiště

Školní hřiště pro veřejnost

 

Společnou aktivitou MČ Praha 7, rodičů (Dolní Holešovice z.s.) a vedení školy bylo v r. 2015 zpřístupněno a základně dovybaveno školní hřiště ZŠ TGM pro veřejnost. Na hřišti se střídají 2 správci, s kterými je možno řešit případné dotazy či požadavky vč.zapůjčení sportovních pomůcek.

Další fáze  studie rekonstrukce školního  hřiště při ZŠ TGM

Od září 2016 pracoval spolek rodičů Dolní Holešovice,z.s. na rozšíření a rozpracování původní studie na rekonstrukci sportovního hřiště. Studie byla rozšířena o sezónní  nafukovací halu, která by sloužila školám ( ZŠ TGM a gymnázium Duhovka) i veřejnosti v době od listopadu do března a byla tak navýšena kapacita stávajících tělocvičen obou škol, které jsou v součastnosti už nedostačující, jak pro školy samotné , tak pro veřejnost.

Tato studie se stala podkladem k žádosti, kterou spolek Dolní Holešovice podal 16.11.2016 na MHMP hl.m. Prahy 2017 v rámci dotačního Celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v Praze v roce II A /2. Výsledek dotačního řízení by měl být znám do konce února 2017, ovšem i v případě neúspěchu se nehodláme vzdát a spolu se školou a  městskou částí budeme pokračovat v úsilí toto školní hřiště zrekonstruovat.

Abyste i vy měli představu o tom, čeho bychom chtěli dosáhnout,předkládáme vám  tuto studii k nahlédnutí.

   Studie – Výkresová část


Vše nasvědčuje tomu, že školní hřiště bude otevřeno ve stejném režimu i v r. 2016. Tentokrát zahájíme 1.4. a skončíme 13.11. Na hřišti se budou opět střídat 2 správci dle provozního řádu. V současné době (polovina března 2016) je hřiště v dosti špatném stavu, především díky provozu spojenému se stavebními úpravami probíhajícími ve východním křídle budovy v prostorách Gymnázia Duhovka. S představiteli gymnázia je však domluveno, že do otevření hřiště dají vše do pořádku a vymezí a uzavřou si pouze úzký pruh na konci hřiště, kde budou mít manipulační prostor ke stavebním činnostem. Od 1.4. 2016 také platí zákaz vjezdu motorových vozidel na hřiště, takže kromě zásobování školní jídelny by se tam nemělo objevit žádné auto. Definitivní schválení poskytnutí finanční podpory provozu školního  hřiště ze strany zřizovatele proběhne až na dubnovém jednání zastupitelstva MČ Praha 7, ale podle vyjádření odpovědných osob úspěšnému schválení nic nebrání, takže doufejme, že vše bude tak, jak jsem výše napsal.  M. Šmíd, ředitel školy

Vážení nájemci tělocvičen ZŠTGM, vím, že někteří z vás pravidelně parkují autem či motocyklem na školním hřišti. Vy, kterých se to netýká, považujte, prosím, toto oznámení za bezpředmětné. Ostatním si dovoluji oznámit, že od 1. 4. 2016 je hřiště opět otevřeno pro veřejnost pod dohledem správce. Zároveň je uzavřeno pro jakákoli motorová vozidla vyjma zásobování školní jídelny. Tento stav vlastně platil a platí stále, pouze díky stavebním rekonstrukcím bylo tolerováno parkování motorových vozidel. Za tu dobu se z hřiště stalo veřejné parkoviště zdarma a také školní kontejnery na odpad, stále přístupné, byly hojně „využívány“ občany z okolí. Stavební prostor byl nyní oddělen a vjezd na hřiště je nyní zakázán všem vozidlům včetně těch, které patří zaměstnancům základní školy i gymnázia. Škola nemůže řešit problém parkovacích zón, které zřídila obec. Děkuji za pochopení. M. Šmíd, ředitel ZŠTGM

Rodičům našich žáků, zvláště těm, kteří jsou členy spolku Dolní Holešovice, patří dík za to, že chtějí školní hřiště nové. Neváhají investovat čas a energii do vytvoření ambiciózního projektu (viz obr. níže) a shánění prostředků ze všech možných zdrojů.