Category Archives: 4.A

Ukaž svůj svět, 25.10.2019

Cílem této akce v aule bylo přestavení mimoškolních aktivit žáků 4.A pro své spolužáky z 1. stupně ZŠ. Jednotlivá vystoupení šikovných děvčat a chlapců byla náležitě oceněna velkým potleskem :). Třídní učitelka […]

Dopravní výchova.

V měsíci říjnu 2019 byla pro 4. ročník zahájena výuka dopravní výchovy. Celý projekt je veden metodikem a je rozdělen do dvouhodinových bloků. Po celý rok se budou děti seznamovat […]