Category Archives: 6.A

Dětský den

Mezinárodní den dětí v pátek 1.6. se žáci ze 6. a 7. třídy rozhodli strávit ve Stromovce. Všichni společně uspořádali piknik a hráli různé společenské a míčové hry. Počasí dětem opravdu […]

Odívání našich předků

V pátek 18.5. se dívky ze 6. a 7. třídy zúčastnily v rámci pracovních činností, kde se také zabýváme dějinami módy, workshopu „Oděv našich předků“ v Muzeu hlavního města Prahy. V úvodní přednášce se žákyně […]

Výprava za Kelty

V pátek 23.3. se děti ze 6.A zúčastnily archeologického programu „Výprava za Kelty“ v Muzeu hlavního města Prahy. Cílem programu pojatého především jako workshop bylo lépe poznat způsob života prvního známého národa […]

Den s T.G. Masarykem

U příležitosti 80. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta se konal na naší škole projektový den. V naší třídě jsme se zaměřili kromě samotného Tomáše Garrigue Masaryka i na jeho následovníky […]