Spolek rodičů při ZŠ TGM

Spolek funguje při škole od roku 2018. Spolupracujeme s rodiči a vedením školy, společně se snažíme vybudovat kvalitní komunitu a za členské příspěvky, granty a sponzorské dary dopřáváme dětem něco navíc.

Odkaz na webové stránky spolku:http://www.spolekrodicu.cz