Zápisy 2024

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ A ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY – 11.6.2024

 • PŘEDSTAVENÍ VEDENÍ ŠKOLY (Jan Rychtr – ředitel školy, Zuzana Kysilková – zástupkyně ředitele pro PT-3. třídu, ŠD, Anna Stejskalová – statutární zástupkyně 4.- 9. třída, BUDOUCÍCH TU(Mokrejšová Miluše – PT, Babejová Barbora- 1.A, Horáková Ivana- 1.B, Patočková Eva- 1.C) 
 • SEZNAM – VÝBAVA DO 1. TŘÍDY viz. přiložený dokument 
 • PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN – nástup do ZŠ připadá na pondělí 2.9. 2024 od 8:15 hodin, sraz bude před školou, bude následovat slavnostní uvítání na školním hřišti, program s jednotlivými třídními učitelkami, p. vychovatelkami 
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY – po zahájení a uvítacím programu následují třídní schůzky v kmenové třídě.
 • PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN – úterý 3.9. – dvě vyučovací hodiny, středa 4.9. – tři vyučovací hodiny, čtvrtek 4.9. – tři vyučovací hodiny, pátek 5.9. – čtyři vyučovací hodiny. Doporučujeme zákonným zástupcům si dítě po výuce vyzvednout, avšak chápeme, že ne vždy je to možné, proto školní družina bude vždy navazovat. Druhý týden v září se již učí dle platného rozvrhu hodin. 
 • ADAPTAČNÍ OBDOBÍ – prvních dva týdny mohou rodiče ráno vodit svého potomka až do šatny ve 3. patře. Doporučujeme osamostatnit co nejdříve – ony to zvládnou!
 • PŘIHLÁŠENÍ OBĚDŮ – vřele doporučujeme, aby přihlášení obědů proběhlo do konce června 2024, poté posledních 14 dnů v srpnu bude též pí hospodářka Holešová v jídelně již přítomna.
  Vedoucí školní jídelny – Jitka Holešová – 731 417 323
 • ISIC KARTIČKA – velmi doporučujeme, aby objednání ISIC kartičky proběhlo co nejdříve (během června či července 2024), neboť trvá cca tři týdny, než se kartička vyhotoví. viz. odkaz:http://zstgm7.cz/isic-2/
 • KOMUNIKACE PŘES BAKALÁŘE, EMAILOVÁ KOMUNIKACE – veškeré kontakty naleznete na webu školy – http://zstgm7.cz/kontakty/
 • ŠD – denně funguje do 17:30 hodin, ranní družina funguje od 6:30 – 7:40 hodin. Každá třída bude mít svoji p. vychovatelku, zápisové lístky dostanou zákonní zástupci první školní den.
 • KROUŽKY – seznam kroužků na nový školní rok bude zveřejněn začátkem září, kroužky na ZŠ začínají od října.
 • SPOLEK RODIČŮ – funguje pro školu a vykonává pro žáky něco navíc, dobrovolný roční příspěvek je 1000 Kč na školní rok. Odkaz na Spolek viz. odkaz: http://www.spolekrodicu.cz/
 • ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD (1.A,B,C) – bude vyvěšeno v polovině srpna na webových stránkách školy a ve vývěsce před školou.

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti.
 S radostí Vám oznamuji, že jsme schopni pro nový školní rok 2024/2025 uspokojit všechny zájemce o přijetí do 1. třídy, kteří jsou k nám spádoví či u nás měli prioritu.

Níže vidíte výsledky zápisu, kde je u jednotlivých registračních čísel (najdete je v e-mailu potvrzujícím elektronický předzápis nebo Vám byl přidělen při zápisu) mé rozhodnutí.

Těšíme se na Vás.

Pozn.: V úterý 11. 6. 2024 od 16:30h  proběhne společná schůzka rodičů předškoláků i přípravkářů a to ve venkovní učebně naší školy. Jste srdečně zváni.

V případě nejasností se na mě neváhejte obrátit.
S pozdravem
Mgr. Jan Rychtr
ředitel školy
ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34
Ortenovo nám. 1275/34
Praha 7
170 00
tel:  + 420 732 401 198

Postup elektronického výběru termínu zápisu

Rezervační systém bude spuštěn od 18. 3. od 8:00h a bude aktivní do 29. 3. 2024 do 20 hodin na odkaze: 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zstgm7/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4247

Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:

 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce, včetně kolonky Ostatní.
 2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu (den 10. či 11. 4. a hodina)
 4. Vyberte si preferovaný den a hodinu – kliknutím.
 5. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.

Na uvedený email obdržíte základní informace k zápisu včetně Vámi vybraného termínu. 

Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení.

V případě nejasností se obracejte na ředitele školy: 

Mgr. Jan Rychtr (mob.: 732 401 198, e-mail: rychtr@zstgm7.cz )

Těšíme se na Vás.      

Zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34