Štvanická lávka – to byl cíl naší první vycházky v novém školním roce.