Vycházka na Karlův most. Pravidelná návštěva knihovny. Podzim ve třídě. Máme zástupce v Žákovském parlamentu.