Slovní zásobu týkající se lidského těla a zdravého životního stylu jsme si dnes s deváťáky procvičili doslova na vlastní kůži. Žáci společně plnili anglicky zadané úkoly a užili si přitom i dost legrace.