Za dětmi ŠD přijel záchranář Marek se svoji plyšovou sanitkou. Děti se zábavnou formou dozvěděly jak ošetřit zlomeninu, přivolat lékařskou pomoc,  jak se zachovat při popálení a také si vyzkoušely masáž srdce. Na konci představení si děti mohly prohlédnout sanitku.