Poslední březnový den

Poslední den březnové výuky proběhl v 8.A program zaměřený na zlepšení vztahů ve třídě a spolupráci mezi žáky. Dva z našich žáků se zúčastnili recitační soutěže a jeden přebral cenu za třetí místo. Zároveň máme ve třídě i úspěšné řešitele soutěže Matematický klokan. Moc gratulujeme!