Úklid v areálu školy

Děti jsou vedeny ke vztahu k přírodě, a proto se opět zapojily do úklidu areálu školy a nasbíraly spoustu pohozených odpadků. Navíc ještě uklidily venkovní učebnu :).