Pátek v knihovně a venkovní učení

Naše první beseda v novém školním roce byla na téma Karel Čapek a jeho pohádky. Paní knihovnice dětem přečetla několik úryvků z Devatera pohádek a děti v úryvku hledaly i cistoslovce. Potom měly děti šanci si knihovnu samy projít a půjčit si knížku domů.

Krásné počasí nás vylákalo ještě na hřiště, kde si děti procvičily matematiku a čtení s porozuměním. Pak už následovala volná zábava. 🙂