Září v 1.C

Děti sice chodí do školy necelý měsíc, ale už se spoustu nových a zajímavých věcí dozvěděly. V posledním zářijovém týdnu objevujeme písmeno M, pracujeme v matematice s kaštany, ořechy a zdobíme si třídu na hodinách výtvarné výchovy a pracovní výchovy.