Ve vlastivědě jsme s 5.B probírali bitvu na Bílé hoře a její následky pro českou šlechtu. Šli jsme se na historická místa českých dějin podívat a cestou jsme ocenili krásu barokní architektury.