V pátek jsme měli v družině besedu s paní spisovatelkou Lenkou Jakešovou. Nejdříve nám paní spisovatelka četla úryvek ze své knihy Snovíkova dobrodružství. Potom jsme si společně zazpívali a někteří z nás i zahráli na hudební nástroje. Také se tančilo na písničky paní Jakešové a na závěr proběhla beseda, kde jsme dostali vyčerpávající odpovědi na otázky přímo od paní spisovatelky Jakešové.