Tvorbou výrobků pomocí zažehlo vacích korálků si žáci ve druhém oddělení školní družiny zdokonalují jemnou motoriku.