Terezín

V úterý 10. října jsme s žáky 8. B a 9. A navštívili pevnostní město Terezín. Společně jsme si prošli malou pevnost, která sloužila v době existence Protektorátu Čechy a Morava jako věznice gestapa, ale i hlavní pevnost, kde se ve stejné době nacházelo židovské ghetto.