Školní hřiště – listopad

Provozní doba hřiště na ZŠ T. G. Masaryka

Ortenovo náměstí (pro veřejnost) – listopad 2023

Pondělí až pátek      ZAVŘENO – zákaz vstupu na hřiště

So        14:00h – 16:00h

Ne       14:00h – 16:00h

Pozn.: Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád hřiště, pokyny správce, neničit pomůcky ani majetek.