Sára Košťáková

U nás na škole učím matematiku, chemii, fyziku a výtvarnou výchovu. Vystudovala jsem dvojobor na Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké fakultě UK a několik let jsem dělala lektora na soukromých výtvarných kurzech. Při výuce přírodních věd se zaměřuji na znalosti z běžného života a jejich využití, v rámci výtvarné výchovy vedu žáky k pochopení základů vizuální tvorby (perspektiva, valér, práce se základními barvami apod.). Mezi moje zájmy patří historická móda, Star Trek a péče o mých 9 laboratorních myší.