Pravěké umění jsme si přiblížili virtuální návštěvou jeskyně Lascaux. Mluvili jsme o tom, čím, co a proč tehdy lidé malovali. Výstupem hodiny byla práce ve dvojicích a výzdoba stropu své vlastní jeskyně, kterou měl každý pod lavicí.