Pondělí 27. 11. 2023 – přerušení provozu – stávka

(výuka nebude probíhat)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

41 % učitelů naší školy se rozhodlo zapojit do výstražné stávky, která je vyhlášena na 27. 11. 2023.  29 % učitelů má v té době nepřímou pedagogickou činnost a nejsou na pracovišti nebo nejsou přítomni z jiných důvodů. Zbývá tedy 30 % učitelů, což je počet, s nímž nejsme schopni zajistit výuku ve standardním režimu. Zároveň si uvědomujeme, že je tato situace pro Vás i děti komplikovaná. Proto jsme se rozhodli zprovoznit hlídací skupinu pro žáky přípravné až třetí třídy pod dohledem paní vychovatelek. Děti zde mohou být od osmi do čtyř hodin, přičemž školní jídelna ani školní družina v provozu nebudou. Pokud máte zájem o účast Vašeho dítěte ve skupině, klikněte prosím na následující odkaz a vyplňte krátký informační dotazník, a to nejpozději do Čt 23. 11. do 15h.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCi8HRd6PUtghYyZSdLd-UuTtAhQK6GWpb-sA6RUFYPiHqvw/viewform?usp=sf_link

Níže připojujeme hlavní důvody, proč se zaměstnanci stávky účastní, a několik odkazů, které mohou naši situaci dále objasnit. Hlavní účel stávky totiž není zvýšení platů učitelů, jak se to může jevit z médií a vystoupení politických představitelů. 

Nedostatek financí a plánovaná opatření způsobí ve školách bezpochyby zhoršení kvality výuky. Jde zejména o výrazný pokles počtu hodin, kdy můžeme dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. V našem případě jde o vítané dělení na tělocvik a cizí jazyk od první třídy, rozšířenou nabídku volitelných předmětů na druhém stupni, češtinu jako druhý jazyk, výběr ze dvou druhých cizích jazyků. Tyto možnosti, které nám i dětem přinášejí dobrý pocit z učení, jsou přesně to, oč můžeme snadno přijít. S omezením financování může dojít i ke snížení počtu asistentů pedagoga, a tím pádem bude chybět podpora pro děti nadané a děti znevýhodněné. V naší škole se spolupráce asistenta a učitele ve třídě dlouhodobě daří a má jasné výsledky. Pokud bude asistentů méně, prohloubí se propast mezi dětmi různě nadanými a z různých sociálních a akademických zázemí. Je též nutné podotknout, že právě snižování nerovností ve vzdělávání je jedním ze strategických cílů MŠMT pro období 2020–2030. Považujeme za skandální, že tento cíl může být plánovanými změnami zcela popřen. Další metoda, která je pro naši výuku charakteristická, je tandemová výuka. Při snižování úvazků a financí by se logicky muselo přistoupit k tomu, že tandemy přestaneme dělat. Opět jde o prvek, který ministerstvo dlouhodobě propaguje jako funkční inovaci – a přesto ji možná nebudeme schopni provozovat.

Ve hře jsou i pozice pracovníků školských poradenských pracovišť, kteří jsou v současné době zásadní při práci o duševní zdraví dětí – více než 40 procent dětí a mládeže čelí vážným psychickým problémům a díky kompetenci našeho úplného ŠPP jsme v této oblasti silnější. 

Chystané změny v polovině školního roku představují obrovskou nejistotu pro pedagogické i nepedagogické pracovníky a mohou vyústit v odchod nepedagogických pracovníků ze školství. Naše vize školy jasně říká a vysvětluje, že usilujeme mimo jiné o bezpečné prostředí, podporu v učení, radost ze vzdělávání a kreativní náplň ve výuce. Obáváme se, že plánovaná opatření nám nedovolí tyto teze dodržet a učit tak, jak to považujeme za nejlepší.

Děkujeme za podporu a pochopení.                                   Kolektiv zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka

–>Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce<–

 –>ČMOS dopis pro rodiče<–

 –>stanovisko organizace Učitel naživo k aktuální situaci<– 

 –>Učitelská platforma – otevřený dopis<–