Policie ČR

Ze začátku září jsme vyrazili na Oddělení jízdní policie ČR v Troji. Před samotnou ukázkou koní a jejich výcviku jsme si s panem policistou zopakovali pravidla bezpečného chování na ulici, ale i pravidla bezpečného chování ke zvířatům, zejména koním a psům. Při ukázce výcviku koní jsme pozorovali, jak koně zvládnou projít dýmem z dýmovnice, projít úzkou škvírou mezi sudy. Viděli jsme, jak zvládnou nereagovat na petardy a vlajky kolem obličeje. Na závěr naší návštěvy si žáci mohli koně pohladit a koně dostali za odměnu jablíčka, která jsme jim dovezli.