Návštěva knihovny Praha 7

Podzimní tématika v pracovních činnostech.

Skupinová práce v hodinách českého jazyka – řazení slov podle abecedy, opakování učiva o druzích vět.