Naše září:

Pracovní činnosti – vlčí máky.

Matematika – názorné počítání s knoflíky.

Akce IZS „Malý hrdina“ v Holešovické tržnici.

Prvouka se prolíná s pracovními činnostmi: Poznáváme dopravní značky a následně je vyrábíme.

Na školním hřišti testujeme fyzickou zdatnost.