Mgr. Svatava Poulson

Místopředsedkyně spolku od prosince 2018.

Aktivní členka zapsaného spolku Dolní Holešovice.

Profesí provozní ředitelka projektu Nadace Sirius – Patron dětí.

Vystudovala FTVS UK Praha, obor TV pro zdravotně postižené.

Vdaná, dvě děti – Máju a Toma– obě momentálně navštěvují ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34

Kontakt: spoulson@seznam.cz