Jan Dobeš

Jmenuji se Honza Dobeš, pracuji na ZŠ TGM na pozici školního psychologa a poradce pro specifické poruchy učení a chování žáků I. a II. stupně. Obsahem mé práce je především podpora a rozvoj silných stránek jednotlivých žáků, podpora třídního kolektivu a jeho bezpečné a smysluplné atmosféry a vztahů mezi žáky, a žáky s pedagogy. Nabízím kontinuální programy primární prevence pro jednotlivé třídy a jejich třídní učitele, snažím se naslouchat a hledat užitečná východiska z obtížných situací žáků, kolegů a v neposlední řadě také rodičů.

Mé motto je podpořit zdraví, dobrou mysl a prožívat život s humorem.

V dětech (a nejen v nich) se snažím rozvíjet jejich silné stránky, pozitivní přístup k životu, rozvíjet kompetence nejen k výuce, ale i k životu mezi sebou a k sobě.  

Ve volném čase rád chodím po horách, lesích i městech. Rád si hraju se svými dětmi a mluvím s lidmi, kteří mě nestále inspirují.