Eva Patočková

Jmenuji se Eva Patočková a jsem třídní učitelkou na 1. stupni. Narodila jsem se v Praze, kde jsem strávila podstatnou část života. Svůj volný čas trávím především s rodinou a přáteli. Hraji na housle a ráda se jdu podívat na nějaké pěkné představení do divadla. Cítím se dobře v přírodě a také na chatě, kde často aktivně odpočívám. Stále něco objevuji a tvořím.   

Na PedF UP v Olomouci jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Environmentální a hudební výchova. Kromě klasické výuky kladu důraz na vzájemnou komunikaci mezi dětmi, často si proto povídáme, zpíváme, navštěvujeme divadla nebo výstavy. Podle ročního období chodíme bruslit nebo si jdeme odpočinout ven. Pokud je to jen trochu možné, využíváme prostory venkovní učebny. Za důležitou považuji práci ve skupinách, ve kterých se učíme spolupracovat. Snažím se, aby děti v sobě poznaly osobnost, kterou jsou, a vnímaly tak i druhé a také, aby se navzájem respektovaly. Mým cílem je, aby děti chodily do školy rády a zároveň, aby dostaly dobrý základ ve svém vzdělání.