Eva Patočková

Jmenuji se Eva Patočková a jsem TU v 1.C. Narodila jsem se v Praze, kde jsem strávila podstatnou část života. Už od mala jsem se věnovala hře na housle a baletu. Svůj volný čas trávím především s rodinou a přáteli. Mám ráda divadlo, hudbu, procházky, pěkný film a dobrý čaj. Cítím se dobře v přírodě a na chatě, kde často aktivně odpočívám. Stále něco objevuji a tvořím. 

Na PdF UP v Olomouci jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Environmentální a hudební výchova. Kromě klasické výuky kladu důraz na vzájemnou komunikaci mezi dětmi, často si proto s dětmi povídáme, zpíváme, navštěvujeme divadla nebo výstavy. Podle ročního období chodíme bruslit nebo si jdeme odpočinout ven. Pokud je to jen trochu možné, využíváme prostory venkovní učebny. Za důležitou považuji práci dětí ve skupinách, ve kterých se učí spolupracovat. Snažím se, aby děti v sobě poznaly osobnost, kterou jsou a vnímaly tak i druhé, a také, aby se navzájem respektovaly. Mým cílem je, aby děti chodily do školy rády, a zároveň, aby dostaly dobrý základ ve svém vzdělání.