Emoce v 8.B

Na konci října naše třída absolvovala program s externí lektorkou paní Končelovou. Tématem byly emoce, jejich zvládání a v návaznosti na to komunikace s  vrstevníky i dospělými. Klára Soukupová, TU