Družina na karnevalu.

Náš aktivní Spolek rodičů uspořádal pro naše družinové děti maškarní, velkolepý karneval. Před zahájením probíhaly pečlivé přípravy, které doprovázel velký shon a nervozita. Děti si totiž úplně samy vybíraly v každém oddělení masku, která se jim nejvíce líbila. Tentokrát všechny děti byly porotci a dospělí se jim do toho nepletli.  

Karneval není jen o kostýmech a maskách, ale především o pořádné zábavě. Začínali jsme tancem mezi balonky, nechyběly soutěže, písničky, diskotéka a  napínavý závěr se sladkou odměnou pro všechny.