Děti ze 4. odd ŠD připravily občerstvení pro seniory z domova seniorů Tusarova – ve spolupráci s NF Agora 7