Děti v 10. oddělení ŠD programují Bee-bot  podle vlastní představivosti a logiky.