2. C ve starověkém Řecku

Minulý týden se celá 2. C přenesla do starověkého Řecka, aby prožila pověst o Héraklovi. 

S pomocí paní průvodkyně došli žáci až do Delf, kde jim kněžka prozradila, jaký úkol musí Héraklés plnit. Pomohli Héraklovi porazit mosazné ptáky a na závěr programu si v rukavicích mohli sáhnout i na sochu Antoine Bourdelleho.

Celý program si žáci prožili vlastním tělem s pomocí představivosti a dramatických prvků.