13.11.2023 jsme navštívili KUNSHALLE – program Vyprávět zvukem 

Je možné vyprávět zvukem? A můžeme slyšet elektřinu? Některé vlnění, které kolem nás prochází, neslyšíme. Pomocí speciálních elektrosluchů jsme prozkoumali budovu trafostanice a zjistili jsme, co vše kolem nás vyzařuje elektromagnetického vlnění.