Blog

Projektový den s TGM

V pátek 26. října proběhl na naší škole projektový den k oslavám 100 let od založení ČSR. Na II. stupni jsme toto významné výročí oslavili společnou projekcí dokumentu TGM Osvoboditel ve školní […]

Kroužky – platba

Účet školy: 51 – 2488450257/0100 Částka: dle rozpisu na webových stránkách u jednotlivých kroužků Variabilní symbol: (8 místný): 22abcdef – viz níže!!! ab – ročník a třída (dle tabulky) 1.A […]

Drobné ruční práce v 7. třídě

V hodinách pracovních činností se pilně věnujeme seznámení s ručními pracemi. V předchozí hodině se s děvčata zabývala drháním náramků přátelství. Opravdu se jim velmi dařily, takže v následující hodině v jejich výrobě některé dívky pokračovaly. […]