All posts by ZŠ TGM

Školní hřiště

Školní hřiště, rekonstrukce šaten, sprch a domečku pro správce V Praze dne 28. 1. 2019 V současné době dochází k postupnému dokončování prací v interiérech (šatny + sprchy). Práce v exteriéru (venku na hřišti) […]

PROJEKTOVÝ DEN PÉBÉČKO

V pátek 25. ledna proběhl ve 3.-9. třídě projektový den jako součást školního Pébéčka. Žáci jednotlivých tříd měli za úkol pracovat s pomocí svých třídních učitelů na sběru nápadů na projekty k realizování. […]

PROJEKTOVÝ DEN PÉBÉČKO V 8.A

V pátek 25. ledna proběhl v 8.A projektový den Pébéčko. Žáci navrhovali a také před třídou prezentovali své návrhy na projekty k realizování. Třída následně společně vybrala několik projektů, jejichž navrhovatelé je […]