All posts by ZŠ TGM

Zápisy 2020

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31.8. daného roku šesti let věku. Případné odklady a zařazení do přípravné třídy se řeší přímo […]

Uzavření školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  na základě rozhodnutí Vlády ČR budou všechny základní školy od středy    11. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny, je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Zároveň jsou od úterního (10. 3.) […]

Družina na karnevalu.

Ve čtvrtek 5. března jsme se sešli v krásně vyzdobené školní aule na maškarním, velkolepém karnevalu. Před zahájením probíhaly ve všech odděleních pečlivé přípravy, které doprovázel velký shon a nervozita. Nakonec […]

COVID-19

Osobám, které navštívily zasažené oblasti, je doporučeno z preventivních důvodů kontaktovat infolinku Hygienické stanice, a to i v případě, že se u nich neprojevily žádné příznaky nemoci. Telefonní čísla na […]