Zmrazení kroužků

Vážení rodiče, zákonní zástupci, lektoři, 

 v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. č 958, nařízení HS hl. města Prahy č. 15/2020 a zaslanými informacemi pro školy a školská zařízení o vydání KHS (MŠMT) dojde k:

„zmrazení“ kroužků v období: pondělí 5. 10. 2020 – neděle 18. 10. 2020

V tuto dobu nebude naše škola poskytovat pro účely kroužků svoje vnitřní prostory (tělocvičny, učebny, …).

Lektoři mají samozřejmě možnost využít venkovních prostor (max. 20 osob) a měli by Vás o tomto kroku včas informovat.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že tímto krokem přispějeme k omezení šíření viru Covid -19 a pevně věříme, že se vše co nejdříve vrátí do „normálních“ kolejí.

S pozdravem a přáním krásného víkendu.

Mgr. Jan Rychtr – ředitel školy