Zázemí pro výuku tělesné výchovy

Součástí rekonstrukce hřiště je i rekonstrukce zázemí (šatny, sprchy, WC).

V současné době již zhotovitel tuto část díla předat objednateli (MČ Praha 7), vše je zkolaudováno a tudíž můžeme pro výuku Tv používat.

Došlo k výraznému navýšení komfortu = vybudování 2 samostatných šaten, oddělených WC a díky vybudování patra i navýšení prostor pro pomůcky Tv (nářaďovna + míčovna).