ZASTUPITELSTVO MLADÝCH

Ve středu 9. října 2019 se zástupci 5. – 9. tříd naší školy zúčastnili prvního slavnostního setkání ZASTUPITELSTVA MLADÝCH.

To se konalo v krásném prostředí DDM Praha 7 – Vodárenská věž za účasti zajímavých a významných hostů. Mezi jinými dětem svůj čas věnovali: radní Prahy 7 Hana Šišková, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP paní Mariana Čapková, pan senátor Václav Hampl a v neposlední řadě pan starosta Jan Čižinský.

Po zahájení se dětí ujali lektoři, kteří je rozdělili do skupin a provedli projektem. Jeho hlavním účelem je probudit zájem dětí o jejich okolí a povzbudit je ve snaze aktivním způsobem zlepšovat život v obci.

Věřím, že o účast na dalších setkáních bude zájem i v budoucnu a naši reprezentanti se budou účastnit i dalších plánovaných setkání.

Mgr. Klára Soukupová