Zastupitelstvo mladých

Ve středu 9. října 2019 se konalo první setkání Zastupitelstva mladých. Z naší školy byli vysláni zástupci 5. – 9. tříd. Za naši třídu jsme pochopitelně vybrali také tři reprezentanty, kteří se svého úkolu zhostili opravdu se ctí a na úrovni.

Věřím, že to byla pro všechny zúčastněné zajímavá zkušenost – třeba v některém z nich dřímá budoucí nový politik?

Mgr. Klára Soukupová