Září v 1.B

Seznamujeme se se školním prostředím.Program se školním psychologem Janem Dobešem

Výtvarná výchova – procvičování jemné motoriky

Hodiny tělesné výchovy v tělocvičně – házení a chytání

Český jazyk – práce ve dvojicích – písmeno M, m