Září, první školní den

Září, pracovní činnosti – výroba avokádové pomazánky