Naše první setkání = MY JSME 1! 

Seznamujeme se, vzájemně se poznáváme, povídáme si, hrajeme hry, zpíváme si, pořádáme první narozeninovou oslavu, seznamujeme se se skřítkem Chytrýskem aj.